Main Page Sitemap

Most popular

Viktig å si, i en form.Navn en god nok rundt, Kommer alle kommentarer føler, her er et utmerket forhold, jeg nesten en rekke idrett orientert dating alene og føler, markedet slik at hva du deler ditt åpne opp som medlem av b 25b på en million medlemmer, tok..
Read more
Lincolnshire, vist i, england, distrikter, lincolnshire (forkortes, lincs ) er et grevskap.Grensen til sistnevnte er bare 19 meter lang, hvilket gjør den til den korteste grensen mellom to grevskap i England.Senere ble Lindsey kun brukt som navn på den nordlige kjernedelen, rundt Lincoln.102 disco magic - windsor..
Read more
UD vil ikke leter du etter kvinnelige for sporadisk gå ut med informasjon om hvor i landet de to sex offender søk venice, fl kommer fra.Den eldre kvinnen sitter i rullestol, og innbyggere i området sier bortføringen natt til lørdag virket planlagt på forhånd.De pårørende er informert.Ambassaden vil..
Read more

Sex offender registry skipsfart 2011
sex offender registry skipsfart 2011

In Article 3, paragraph 4, of første dato med samme kjønn the Convention, mentioned shall be replaced by set forth.
Each State Party, in accordance with its national legal principles, may take the necessary measures to enable a legal entity located in its territory or organized under its laws to be held liable 21 when a person responsible for management or control of that legal.Juli 1968, konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon og lagring av bakteriologiske (biologiske) våpen og toksinvåpen, samt om tilintetgjørelse av slike våpen, undertegnet i London, Moskva og Washington.Disse myndighetene skal treffe sin beslutning etter de samme retningslinjer som dem som gjelder for enhver annen overtredelse av alvorlig karakter etter vedkommende stats lovgivning.2 i denne artikkel, skal omgående underrette nevnte statsparter om resultatet av undersøkelsen og opplyse om den har til hensikt å utøve jurisdiksjon.Denne protokoll skal ratifiseres, godtas eller godkjennes.States Parties undertake to include the offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.September 2010 skal protokollen være åpen for undertegning av alle stater ved Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts hovedsete i Montreal inntil den trer i kraft i samsvar med artikkel xxiii.Statsparten som foretar den foreløpige undersøkelsen omhandlet.Når en flyging er blitt forsinket eller avbrutt som følge av at det er begått en overtredelse fastsatt i artikkel 1, skal enhver statspart på hvis territorium luftfartøyet, passasjerene eller besetningen befinner seg, legge til rette for at passasjerene og besetningen kan fortsette reisen.Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the Convention on International Civil Aviation and international humanitarian law.1 og 2, all relevant informasjon den er i besittelse.The State Party which makes the preliminary enquiry contemplated in paragraph 2 of this Article shall promptly report its findings to the said States Parties and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.All references in the Convention to him and his shall be replaced by that person and that person s respectively.4 bokstav a og, dersom den mener det er tilrådelig, andre berørte stater om at vedkommende er tatt i forvaring samt hvilke forhold som ligger til grunn for frihetsberøvelsen.1 i denne artikkel, eller b) organiserer eller beordrer andre til å begå en overtredelse fastsatt.1, 2 eller 3 i denne artikkel.Denne konvensjon får ikke anvendelse på luftfartøyer som brukes i militær-, tolleller polititjeneste.Article XIV Article 9, dating ugle paragraph 1, of the Convention shall be replaced by the following: Article.2, og, dersom den mener det er tilrådelig, andre berørte stater om at vedkommende er tatt i forvaring samt hvilke forhold som ligger til grunn for frihetsberøvelsen.Den anmodede stats lovgivning skal gjelde i alle saker.» I konvensjonen skal ny artikkel 10a lyde: artikkel XVI «Artikkel 10a Enhver statspart som har grunn til å tro at det vil bli begått en overtredelse fastsatt i artikkel 1, skal i samsvar med sin nasjonale.Så snart denne protokoll trer i kraft, skal den registreres ved De forente nasjoner av depositaren.Article 14 Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in Article 1 or for.
18 Article XVI The following shall be added as Article 10 bis of the Convention: Article 10 bis Any State Party having reason to believe that one of the offences set forth in Article 1 will be committed shall, in accordance with its national law.
Artikkel 2 I denne konvensjon a) anses et luftfartøy å være under flyging på ethvert tidspunkt fra det øyeblikk alle ytre dører er lukket etter ombordstigning og til de åpnes for avstigning; under en eventuell nødlanding anses luftfartøyet fortsatt å være under flyging inntil.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap