Main Page Sitemap

Most popular

I Inntrøndelag tingrett ga hun en uforbeholden tilståelse.Å forsøke å gjøre det på E6 er ikke like smart.E-postadressen er feilaktig, den skal formatteres som i eksemplet.Registrer deg og møt interessante kvinner allerede i dag!Selv en tilsynelatende nøytral skisse som dette framstiller mannen som den handlende og kvinnen som..
Read more
Humaniora lå like etter med nesten 31 prosent kvinnelige professorer (det samme som i 2012).I de senere år har dette snudd.Unge menn har en tendens til å tenne på kvinner som er eldre enn seg selv, finner han.Den store Pisa-undersøkelsen om norske ungdomsskoleelevers ferdigheter i matte viser at..
Read more
CSS ligger mellem, botanisk Have og søerne.For gangbesværede er det muligt at fremsøge ruter til lokaler uden trapper samt få vist handicaptoiletter.Se kortet og læs om dets muligheder her.Udstyret vises både med ikoner og med eksakt placering.Komplekset Center for Sundhed og Samfund (i daglig tale CSS) er også..
Read more

Forfall formel regnskap
forfall formel regnskap

Ansvar: 806 teknisk Grp.
Krav for ressurskrevende brukere utgjør ca 1,9 millioner Delkredereavsetningen er som før på ca som forventes å dekke eventuelle tapsføringer.
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr av følgende poster: Ar ut ift Inntekt Utbetalte feriepenger Fedepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeh oldning Kompensasjon for mva Obligasjoner Innlemming av lærlingetilskudd Tilskudd til ressurskrevende brukere Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen).
For å sleppa å slå kjea i hel rett etter fødsel For at næringa skal ha eit godt omdøme For å auka overskotet frå gardsdrifta (?) Landskapspleie med slaktekje 3 Strategiar for oppdrett Oppfôring med overskotsmjølk og mjølkepulver fram til ca 7 vekers alder, deretter.Skjellsenteret var budsjettert med leieinntekter, men på grunn av igangsatt salg er disse ikke inntektsført da salget ikke er avsluttet.Det er nytta eit slaktetilskot på kr 300 pr kje, sidan utrekningane må ta høgde for innteninga etter Det er føresett at ein legg forholda til rette slik at bruk av råmjølk til slaktekje ikkje fører til resmitte av livdyra.Målretta og nøktern drift på Averøya.Kraftfond Fiskefond Espedalselva Fiskefond konsesjon Gåve Thorsnes Kalkingsfond Viltfond Ubrukte skjø Ubrukt tiltakspakke Bostøtte til eldre Rakel Nygårds fond (39 538) Utflytt unge frå inst Samarb.Husk Mineral og vitamin tilskudd på sommerbeite!Kapital : Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Inntekstføring av ressurskrevjande kr kr brukarar kr - kr kr Endringen i arbeidskapitalen skuldast i hovedsak oppgangen i verdipapira.Desse er dessverre kun bokmål så difor kjem resten av notene på bokmål.Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.Syner til note 3 og 4 for nærare opplysningar om kommunen sitt økonomiske tilhøve til denne verksemda.Ansvar: 805 PLO totalt 32 i9 v 1 Forsand kommune lokale sex hekte (2009) - Ar/Periode teknisk Regnskap Buds(end) Regnskap Grp.Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.Andre fordringer mot div debitorer - inkl krav mot Duplo Data AS på ca 1,1 million og refusjonskrav mot NAV, utgjør ca 2 millioner.Ansvar: 803 barnehage 230 barnehage Sum grp.Merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond,82 0,00 0,97 Avsetninger til bundne fond,00 Avsetnin er til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger,72.779:386,93 0,00 0,14 2 7 lc) Økonomisk oversikt investering 1 Forsand kommune Regnskap Reg, budsjett Oppr.
Februar 2010 lituicei'l' tl4 1 Ellen K Hagen 'Larsen - økonomileiar - 4 -T hovedtal resultattal Driftsinntekter Driftsutgifter Skatteinntekter Rammetilskot Arsoverskudd balansetal Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital investering Brto investering Inv finansiert via lån 5 2 Hovudtal pr seksjon Forsand kommune (2009).
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap