Main Page Sitemap

Most popular

Previous Rank 66 46 Erotic Art Sites 8 11 The best and most creative erotic art and nude photography sites on the web Previous Rank 36 47 Fucked by Robots 7 36 Robots have conquered the world and they are horny as hell.The kinkiest stuff in the hight..
Read more
Det finnes heller ingen statistikk som sier om dette forholdet varer eller hvor lenge de er sammen.Barn og familie Barn og foreldre Barnehage Barnevern og familievern Samliv.Leste også her at damer lever lengre enn menn, husk at dette er en statistikk.Vis mer alt Maltesers - Masterfoods1 håndfull tilsvarer..
Read more
Begynd din succeshistorie på Muslima, som en førende webside for muslimske giftermål, bringer vi med succes sammen enlige fra rundt om i verden.Iqbal Mohammed har haft idéen til siden i mange år efter selv at have prøvet, hvor svært det kan være for muslimer i Danmark at møde..
Read more

Forfall av et notat


Ulike avskrivningsmåter for dokument slik at dokumentet forsvinner fra restanse og forfallsliste :.
Nytteverdien av sak/arkivsystemet øker for den enkelte saksbehandler/bruker, og dokumentérer og synliggjør en velordnet forvaltningsvirksomhet.
Restanseliste er også et nyttig hjelpemiddel når ressursbruken i en organisasjon skal vurderes, for eksempel med sex før andre date tanke på omfordeling av arbeidsoppgaver/-områder.
Avskrivning/oppfølging av restanseliste, avskrivning betyr å registrere opplysninger tilknyttet et dokument om når og hvordan dokumentet er sluttbehandlet.M (midlertidig) og, f (ferdig) vil ikke komme på offentlig journal selv om dokumentet er sendt, til godkjenning eller arkiv i DL-Veiviser, dersom ikke 2 papirkopier av utgående dokument leveres arkivet (dvs.Kan når som kone er på jakt etter ham, düsseldorf helst ta ut restanseliste for sin lokale museer west sussex avdeling/enhet/seksjon for å få en oversikt over (u)behandlede saker.Inngående dokument som kun skal tas til etterretning/til orientering og arkiveres, påføres rett avskrivningskode * ) og returneres arkivet.TO/TA Tatt til orientering/til arkiv, oversikt egne saker/utgående dokument, a) Utgående dokument med status.Dokumenter som overføres til ny saksbehandler, skal alltid veien om arkivet for endring/registrering avskrivningskoder * Midlertidig svar sent, bI Besvart med inngående brev.NN Besvart med nytt notat, tE/TA Tatt til etterretning/til arkiv, tLF Besvart.Inngående dokument som er besvart med utgående dokument (avskrevet leveres sammen med 2 papirkopier av utgående dokument til arkiv umiddelbart etter utsendelse.BU Besvart med utgående brev, bX Besvart med notat uten oppfølging.En velordnet og god forvaltningsvirksomhet er spesielt viktig med tanke på forvaltningsretten; som gir publikum og allmennheten generell innsynsrett og kontrollfunksjon jf både Grunnloven, Offentlighetsloven og Forvaltningsloven.Det samme gjelder for den enkelte saksbehandlers eget ansvars-/fagområde.2) Oversikt over M og F-dokument vises under Rediger dokument i DL-Veiviser B) Oversikt over egne saker vises under Lag et nytt dokument i DL-Veiviser Avsluttede saker skal meldes til arkivet og arkivlegges Ved å praktisere gode journalføringsrutiner sammen med håndheving av avskrivningsrutiner og restanseoppfølging.Den enkelte saksbehandler påfører sine initialer ved de inngående dokument som fremdeles er under behandling.

Oversikt over alle inngående, uavskrevne (ubesvarte/ubehandlede) dokumenter.
En sak eller en innkommet ekspedisjon (dokument) som ikke er ferdigbehandlet og levert til arkiv.
Ikke avskrevet, jf pkt.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap